Justyna Zieleniewska psychoterapeutka

 • Jestem magistrem psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • Prowadzę  psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty psychologiczne oraz treningi rozwoju umiejętności interpersonalnych, treningi asertywności
 • Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej jako psychoterapeutka, pomagając przez ten czas ludziom w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
 • W pracy terapeutycznej korzystam z podejścia  psychodynamiczego, a dokładnie Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) Otto Kernberga
 • Jestem certyfikowaną trenerką I stopnia  warsztatów psychologicznych Sekcji Treningu Interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Pracuję zgodnie z Kodeksem  Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP, a swoją pracę nadzoruję u licencjonowanych superwizorów PTPd.
 • Współpracowałam lub współpracuję z rożnymi ośrodkami pomocy psychologicznej tj. np:  Stowarzyszenie „Pozytywna Przestrzeń”, Poradnia TPM, Poradnia OPTA, Poradnia MOP, Stowarzyszenie Terapia Edukacja Rozwój STER,   Fundacja Synapsis, Stowarzyszenie Wspólny Świat, Dojrzewalnia Róż
 • Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne oraz trenerskie zdobyłam na specjalistycznych szkoleniach.

Wybrane ukończone szkolenia podnoszące kwalifikację zawodowe:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
  Czteroletnie, profesjonalne szkolenie z zakresu psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej
  W ramach „Niebieskiej Akademii Warszawskiej” organizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Program “Staż 2002” prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA
  2 letni staż organizowany przez Stowarzyszenie OPTA we współpracy z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Bene Vobis i Stowarzyszeniem Bliżej Dziecka.
 • Ogólnopolskie Szkolenie „Pomoc Psychologiczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików”
  Organizatorzy PARPA i Fundacja ETOH.
 • „Zły dotyk”
  Szkolenie dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci. Organizatorami szkolenia było Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  oraz redakcja programu „Rozmowy w toku” TVN
 • Szkoła trenerów Moniki Sowickiej oraz Barbary Jakubowskiej