Justyna Zieleniewska psychoterapeutka

Jestem magistrem psychologii klinicznej, ukończyłam Uniwersytet SWPS w 2004 roku.

Od 2008 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Zajmuję się głównie psychoterapię indywidualną, korzystając z podejścia psychodynamicznego. Opieram się przede wszystkim na stworzonej przez Otto Kernberga metodzie pracy – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu oraz na współczesnych nurtach terapii psychoanalicznej.

W 2012 roku ukończyłam 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, które jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP oraz PTPPd.

Swoja pracę stale nadzoruję u licencjonowanych superwizorów psychodynamicznych i psychoanalitycznych.

Od 2002 roku pracuję w zawodzie psychologa prowadząc rożne formy pomocy psychologicznej – szkolenia, warsztaty, grupy i treningi psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową. W tym czasie współpracowałam z różnymi instytucjami zajmującymi się pomocą psychologiczną np. Fundacją Synapsis, Towarzystwem Pomocy Młodzieży, Stowarzyszeniem STER.

Wybrane szkolenia zawodowe:

Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”
przy Instytucie Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w trakcie

Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowe, w ramach „Niebieskiej Akademii Warszawskiej” organizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Świadectwo MEN

Program “Staż 2002” prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA. 2 letni staż organizowany przez Stowarzyszenie OPTA we współpracy z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Bene Vobis i Stowarzyszeniem Bliżej Dziecka.

Ogólnopolskie Szkolenie „Pomoc Psychologiczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików”

Organizatorzy PARPA i Fundacja ETOH.

„Zły dotyk” Szkolenie dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci. Organizatorami szkolenia było Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz redakcja programu „Rozmowy w toku” TVN

Szkoła trenerów umiejętności psychospołecznych Moniki Sowickiej oraz Barbary Jakubowskiej