Justyna Zieleniewska psychoterapeutka

Jestem magistrem psychologii klinicznej, ukończyłam Uniwersytet SWPS w 2004 roku.

Od 2008 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Zajmuję się głównie psychoterapię indywidualną, korzystając z podejścia psychodynamicznego. Opieram się przede wszystkim na stworzonej przez Otto Kernberga metodzie pracy – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu oraz na współczesnych nurtach terapii psychoanalicznej.

W 2012 roku ukończyłam 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, które jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Półroczny staż kliniczny odbyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Sobieskiego 9 w III Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutyczny F6

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP oraz PTPPd.

Swoja pracę stale nadzoruję u licencjonowanych superwizorów psychodynamicznych i psychoanalitycznych.

Od 2002 roku pracuję w zawodzie psychologa prowadząc rożne formy pomocy psychologicznej – szkolenia, warsztaty, grupy i treningi psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową. W tym czasie współpracowałam z różnymi instytucjami zajmującymi się pomocą psychologiczną np. Fundacją Synapsis, Towarzystwem Pomocy Młodzieży, Stowarzyszeniem STER.

Wybrane szkolenia zawodowe:

Podyplomowe Studia “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”
przy Instytucie Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w trakcie

Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowe, w ramach „Niebieskiej Akademii Warszawskiej” organizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Świadectwo MEN

Program “Staż 2002” prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA. 2 letni staż organizowany przez Stowarzyszenie OPTA we współpracy z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, Fundacją Dzieci Niczyje aktualnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Bene Vobis i Stowarzyszeniem Bliżej Dziecka.

Ogólnopolskie Szkolenie „Pomoc Psychologiczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików”

Organizatorzy PARPA i Fundacja ETOH.

„Zły dotyk” Szkolenie dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci. Organizatorami szkolenia było Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz redakcja programu „Rozmowy w toku” TVN

Szkoła trenerów umiejętności psychospołecznych Moniki Sowickiej oraz Barbary Jakubowskiej